|

Få tilsvarende job via e-mail for

Skoleleder/ Pædagogisk leder v...

Gem virksomhed som favoritDin information kan blive delt med virksomheden.Gemt virksomhedGemE-mailAlle job hos Undervisning  DelRapportér dette job
Skoleleder/ Pædagogisk leder ved Hjørring Sydøstskole stilling i Hjørring 9800, Nordjylland Danmark
 
 
 
 

Skoleleder/ Pædagogisk leder ved Hjørring Sydøstskole

Undervisning

Beliggenhed: Hjørring

 

Hjørring Sydøstskole søger ny skoleleder/pædagogisk leder.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2017.

Hjørring Sydøstskole er placeret i den sydøstlige del af Hjørring By. Skolen består af to undervisningssteder. Muldbjerg Undervisningssted med 680 elever og Bagterp Undervisningssted med 700 elever. Hjørring Sydøstskole har samlet en medarbejderstab på ca. 160 ansatte.
 
Begge undervisningssteder er ledelsesmæssigt delt op i tre afdelinger.
Medarbejderstaben i Bagterp og Muldbjerg tæller ca. 80 medarbejdere hvert sted og er præget af gensidig tillid, sammenhold, åbenhed og arbejdsglæde.
 
Som skoleleder/pædagogisk leder, bliver du en del af et dynamisk og engageret ledelsesteam, der går på tværs af alle folkeskoler i kommunen. Du skal navigere i matrix-strukturen og trives med både at arbejde opad, nedad og til siden. Med fokus på proces, delegering og resultat, skal du håndtere og styre tværgående og tværfaglige processer.
Du vil i det daglige arbejde referere til skoledistriktslederen og indgå som en del af skolens ledelsesteam. Desuden indgår du i det samlede team af ledere i Hjørring Kommunes skolevæsen, hvor du også forventes at deltage i arbejdsopgaver, der går på tværs af hele skolevæsnet.

Ledelsesstrukturen i Hjørring Kommune bygger på tænkningen i Leadership Pipeline. Der henvises til en app, der kan downloades her.
 
Person- og kompetenceprofil
Som skoleleder/pædagogisk leder forventer vi, at du besidder kompetencer, der sætter dig i stand til at:
 • Facilitere og udvikle faglighed hos medarbejderne og understøtte deres selvledelse på grundlag af fagfaglig indsigt
 • Give feedback, vurdere indsats og evaluere medarbejdernes indsats med henblik på kvalitetsudvikling
 • Målrette og implementere indsatser, der styrker arbejdsglæden
 • Arbejde målrettet med skolens strategiplan og dermed være medarbejdende på en ny fælles kultur og værdisæt
 • Have udviklingsfokus og se afdelingslederpositionen som stedet for nærværende ledelse
 • Tolke, analysere og oversætte strategi og praksis til forståelige mål for egen del af organisationen samt at støtte medarbejderne i at lykkes
Hvis du ikke allerede har en diplomuddannelse i ledelse forventer vi, at du påbegynder uddannelsen inden for et par år efter ansættelsen.

Som skoleleder/pædagogisk leder, er din ledelsesstil og personlighed det centrale. Vi lægger vægt på, at du er en åben og let omgængelig person, der gennem dialog og personlighed kan skabe resultater gennem medarbejderne. Du skal gennem egne handlinger promovere skolens værdier.

Som skoleleder/ pædagogisk leder, skal du kunne se dele af dig selv udtrykt i nedenstående udsagn:
 • Du virker med din ledelsesstil tillidsvækkende, imødekommende og værdsættende
 • Du brænder for at arbejde med børn og voksne på en måde, så det relationelle mellem mennesker bliver det centrale
 • Du tænker trivsel og arbejdsmiljø ind som en naturlig del af din opgaveløsning i forhold til alle skolens brugere. Samarbejde, tillid, dialog og arbejdsglæde er således omdrejningspunktet for dit arbejde
 • Du arbejder på at være tydelig i din kommunikation og er åben overfor at give og få feedback og sparring
 • Du tager afsæt i den eksisterende kultur men er samtidig målrettet i forhold til udvikling og nytænkning i egen organisation
 • Du vil præge og udfordre udviklingen både på undervisningsstedet, på skolen og i det samlede skolevæsen
 • Du er robust og har humoristisk sans

Arbejdsopgaver
Som skoleleder/pædagogisk leder, vil du således komme til at varetage opgaver inden for ledelse, kommunikation og processtyring.
Der er primært tale om opgaveløsning i forhold til indskolingen og skolens SFO, og du vil skulle medvirke til at sikre et velfungerende medarbejder- og lederteam på skolen.
Inklusions- og AKTopgaven bliver ligeledes en central opgave, hvor både drift og udvikling bliver centrale arbejdsopgaver.
Efter ansættelse vil den endelige arbejds- og opgavefordeling ske i samarbejde med ledelsesteamet.
 
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.
 
Ansættelsesprocessen
Er du interesseret i stillingen, opfordrer vi dig til at kontakte skolen og aftale tid for et besøg. Besøg kan finde sted i perioden fra den 1. marts til den 7. april. Yderligere spørgsmål kan rettes til Skoledistriktsleder Mads Albertsen på tlf. 41 22 41 71 eller skole- og dagtilbudschef Peter Larsen på tlf. 41 22 38 03.

Der vil i uge 18 og 19 blive gennemført samtaler med et samtaleudvalg, der er sammensat af repræsentanter fra skolens ledelse, skolebestyrelse, medarbejdere samt fra forvaltningen.

Ansøgere må påregne, at der inden eventuel 2. samtale vil blive gennemført en ledertest.

Forud for endelig ansættelse i stillingen indhentes børneattest.

Din ansøgning og dit CV sender du elektronisk til os ved at trykke på "Send ansøgning".