|

Få tilsvarende job via e-mail for

Pædagog i Dalby

 
 
 
 
 
 
 

Pædagog i Dalby

Dagtilbud Midt

Beliggenhed: Haslev

 

Dalby Børnehuse er beliggende på Heeringvej 3. i Dalby i Faxekommune.  
Vi er en integreret institution med vuggestue – og børnehave afdeling. Der er ca. 36. børn i vuggestuen, som er fordelt på tre stuer i egen afdeling og børnehaven er fordelt i to huse med ca. 75. børn i alt.  
 
Tiltrædelse og ugentligt timetal  
Vi håber, at kunne ansætte med virkning fra d. 1. april og på fuld tid, - 37. t/ugentligt  
 
Om jobbet  
Vi har organiseret os med en ansvarlig stuepædagog på hver stue, der i samarbejde med stuens øvrige personaler er ansvarlig for udvikling og drift. Ligeledes vil du indgå i et team med vuggestuens øvrige personaler, da samarbejdet mellem stuerne prioriteres højt.  
Institutionens pædagogiske reference ramme er ”Høj kvalitet i dagtilbud”, hvor der er knyttet en del kvalitetsparametre, vi løbende måles på.  
 
Vi forventer,  
• At du er faglig funderet og formår at omsætte denne viden til praksis.  
• At du er mødestabil.  
• Har erfaring med arbejde i vuggestuer.  
• Erfaring i forældrekontakt.  
• At du prioriterer udendørs aktiviteter.  
• At du generelt har erfaring med dokumentation og evaluering.  
 
Dine opgaver:  
• Ansvarlig for det pædagogiske arbejde på stuen, således at det lever op til de formulerede kvalitetskrav.  
• Bidrage til en samlet pædagogisk ramme i hele afdelingen.  
• Varetager stuens primære forældresamarbejde.  
• Bidrager til den fortsatte pædagogiske udvikling.  
 
Vi tilbyder  
Vi kan tilbyde en god og stabil personalegruppe med erfaring og de nødvendige kompetencer. Der er i institutionen en stor grad af uddelegering og stor indflydelse på egen tid til opgaveløsningen. Ligeledes er der stor grad af frihed, under ansvar, til selv at tilrettelægge pædagogiske forløb og udvikle.  
 
Dato for ansættelsessamtaler  
Vi forventer at kunne afvikle ansættelsessamtalerne mandag og evt. tirsdag i uge 9.  
 
Få mere information om Faxe Kommune på vores hjemmeside: www.faxekommune.dk eller kontakt  
Områdeleder Rene B. Jensen på telefon 21287375 for yderligere oplysninger.  
 
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønniveauet vil matche dine kvalifikationer.  
 
Børneattest indhentes inden ansættelse.