|

Få tilsvarende job via e-mail for

GENOPSLAG Fanø Kommune søger e...

 
 
 
 
 
 
 

GENOPSLAG Fanø Kommune søger en teamleder til ny Velfærdsforvaltning

Social og Myndighed

Beliggenhed: Fanø

 

Vi søger en teamleder, der sammen med medarbejdere og den øvrige ledelse kan løfte den store og spændende opgave vi står overfor - med fortsat implementering af den nye struktur for området, og etablering af denne nye afdeling. 
Stillingen er på 37 timer ugentligt, og ønskes besat pr. 1. april 2017, eller snarest herefter.
 
Velfærdsforvaltningen i Fanø Kommune er en forholdsvis ny organisation, hvor vi har været i gang med en omfattende omstrukturering, med henblik på optimering og arbejdet på tværs. Vi har i processen stort fokus på høj kvalitet i opgaveløsningen, godt arbejdsmiljø og borgeren i centrum. 
 Du refererer direkte til Velfærdschefen. 

Forvaltningen består i øvrigt af en administrativ stabsenhed, daginstitutions- og skoleområdet, Hjemmepleje/Træning og Fanø Plejecenter.
 

Om stillingen  

Du skal i en foranderlig hverdag bidrage til at sikre den høje kvalitet i vores arbejde, så vi optimalt understøtter borgernes behov . Teamlederens ansvarsområde omfatter bl.a. afdelingens opgave, omkring:
 
 • Koordinering af og sparring på opgaver placeret ved socialrådgiverne, som børn- og ungeområdet, voksen og handicapområdet
 • Udarbejdelse børnefaglige undersøgelser og handleplaner på området
 • Visitation af hjemmehjælp, træning og hjælpemidler
 • Sundhedsplejeopgaver
 • Integration
 • Psykiatriområdet
 • Familierådgivning

Vi forventer at vores kommende teamleder: 
 
 • har en baggrund som socialrådgiver eller socialformidler
 • har erfaring med et eller flere af arbejdsområderne og kan løse tværfaglige problemstillinger – gerne voksenområdet, herunder VUM
 • har ledelseserfaring
 • har en tydelig ledelsesstil og kan sætte rammer og give retning
 • er optaget af den faglige udvikling på familieområdet
 • bidrager til den overordnede strategiske udvikling på Velfærdsområdet
 • kvalitetssikrer det faglige in- og output i afdelingen samt giver sparring på opgaveløsningen, herunder f.eks. kvalitetsstandarder på ældreområdet
 • deltager i tværfaglige teams
 • har kendskab til DUBU, ICS og dokumenthåndteringssystemer  
 • understøtter en god informationsformidling i hele organisationen
 • har godt humør og lyst til at være på en ”lille” og travl arbejdsplads


Vi kan tilbyde 

Et job, hvor du er med til at sætte dagsorden for velfærdsområdet i landets næstmindste kommune. Dygtige og engagerede medarbejdere, der både kan og vil gå selv og et ligeså engageret ledelsesteam med en bred faglig kompetence - som alle er en del af en kommune, der altid er i udvikling og som er til for borgerne.

Et job hvor du også deltager aktivt i opgaveløsningen som sagsbehandler – med hovedvægt på voksenområdet.
 
Stillingen aflønnes efter principperne i Ny Løn, med et årligt niveau mellem kr. 400.000 og kr. 430.000, alt efter kvalifikationer.
 

Tidsplan

Ansøgningsfrist til stillingen er den 7. marts 2017. Send din ansøgning elektronisk via knappen "send ansøgning". Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 11 – formentlig den 13. og/eller den 14. marts 2017.
Ansøgere må være indstillet på at gennemføre en GARUDA, FokusProfiltest.

Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte velfærdschef, Søren Lück Madsen på tlf.nr.:
76 660 612 eller via mail: slm@fanoe.dk.
 
Vil du vide mere om Fanø Kommune,  www.fanoe.dk